There was an error in this gadget

Saturday, 5 November 2011

RANCANGAN HARIAN MATEMATIK

RANCANGAN HARIAN MATAPELAJARAN MATEMATIK
TOPIK
NOMBOR BULAT
BIDANG PEMBELAJARAN
PEMBUNDARAN NOMBOR SEHINGGA 100 000
MASA
1  JAM
A.   OBJEKTIF 
Pada akhir sesi ini , murid dapat  
1.    Membundarkan nombor kepada ratus tedekat.

B.   KANDUNGAN  
1. Guru menggunakan kaedah pembelajaran masteri  untuk memberi pemahaman  
    konsep pembundaran nombor kepada ratus terdekat.
2. Guru menggunakan pembelajaran koperatif dalam aktiviti kumpulan.
3. Murid akan mengaplikasikan pembelajaran yang diajar oleh guru dalam
    kehidupan seharian. ( Kaedah Kajian Masa Depan )

C.   KAEDAH 
Simulasi,perbincangan, soal-jawab,aktiviti hands on

D.   BAHAN PENGAJARAN 
Slaid persembahan MS Powerpoint, aktiviti hands-on

E.   ALATAN 
Kad garis nombor,kad soalan, kad gambar, kad nombor


Set Induksi
1. Guru menyanyikan lagu ‘Lagu Hujan’
2. Murid menyanyikan lagu ‘Hujan’ bersama-sama guru. Lirik lagu ditayangkan di    
     slaid.
3. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang situasi di dalam lirik tersebut.
Langkah 1
1.     Guru meminta 10 orang murid tampil ke hadapan.Whole Number MICRO   
      TEACHING.ppt.
2.     Setiap murid akan diberikan kad nombor dan mereka akan berbaris mengikut
       susunan nombor yang diberi.
3.     Guru akan mewujudkan situasi apabila hujan turun.
4.     Guru akan menyebut nombor  pada kad satu persatu dan meminta murid untuk
       beredar kepada stesen yang berhampiran dengan kad nombor mereka.
5.     Guru menegaskan kepada murid tentang konsep pembundaran kepada ratus
       terdekat  
Langkah 2
1.     Menggunakan power point untuk menunjukkan proses pembundaran.
Langkah 3
1.     Aktiviti kumpulan.Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.
2.     Guru menggedarkan kad garis nombor kepada setiap kumpulan dan memberi  
       penerangan .
3.     Murid berbincang dan mempersembahkan hasil perbincangan.
Langkah 4
1.     Latihan – Lembaran Kerja 

Langkah 5
1.     Perbincangan
2.     Penilaian
            2.1            Pengayaan
2.2            Pemulihan

Langkah 6
1.     Penutup / Nyanyian
No comments:

Post a Comment

My Blog List