There was an error in this gadget

Monday, 5 December 2011

Makropengajaran Matematik

Tajuk: ISIPADU CECAIR
sub topik: MENDARAB ISIPADU CECAIR
tempoh masa: 60 minit
objektif:  Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1.    Mendarab isipadu cecair  yang melibatkan pertukaran unit dengan:
a.    nombor satu digit
b.   10,100 dan 1000 
ALATAN : Tong minuman, botol air berisipadu 500ml (yang dibawa oleh murid) , kordial sirap, bikar (untuk setiap kumpulan)
KAEDAH : Kontekstual
AKTIVITI:
Set induksi :
     1.    Guru membancuh air minuman di dalam tong.
2.    Guru mengisikan air minuman tersebut ke dalam botol air lalu meminta beberapa orang murid menyatakan ukuran isipadu cecair. (500 ml)

3.    Guru meminta murid lain menukar unit ke dalam liter (0.5 liter) 

Langkah 1 :

1.    Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang mempunyai ahli seramai 5 orang

2.    Wakil kumpulan diminta mengisi air ke dalam 3 botol kosong berisipadu 500 ml yang dibawa oleh mereka

3.    Setiap kumpulan diminta menuangkan kesemua air di dalam botol ke dalam bikar yang disediakan
Langkah 2 :

1.   Murid  membaca ukuran pada bikar (1.5 liter)

2.   Guru menerangkan bahawa 0.5 liter X 3 = 1.5 liter

3.   Guru menuliskan dalam bentuk lazim pada papan tulis

                  0.5 liter
              X   3____
                1.5 liter

Langkah 3:
      1.   Guru mengaitkan satu situasi dengan menunjukkan satu botol minuman
            berisipadu 230 ml sambil menegaskan ukuran dalam liter.
      2.   Guru bertanya kepada murid, berapakah jumlah isipadu air jika terdapat
            a.    10 botol air yang sama
            b.    100 botol air yang sama
            c.    1 000 botol air yang sama
      3.   Wakil kumpulan akan menunjukkan jalan kerja dalam bentuk lazim pada papan
            tulis sambil membuat pertukaran unit.
      4.   Guru akan membetulkan jalan kerja murid jika terdapat kesalahan. 

Langkah 4:
      1.   Kuiz dijalankan.  Guru akan memberi ganjaran sebotol air  bagi setiap jawapan
            yang betul.
      2.   Murid akan menjawab soalan dalam Lembaran Kerja yang disediakan.     

Penutup:
      1.   Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan mengaitkan dengan
            kehidupan seharian .
      2.   Murid akan menjawab soalan daripada buku teks di rumah.

LEMBARAN KERJA
1.   0.7 liter X 3 = _____ ml                         2.  130 ml  X 4 = ______liter

  


3.   0.3 liter X 10 = _____ ml                       4. 150 ml X 10 = _____ liter 
5.   1.2 liter X  100 = ____ liter                    6.   250 ml X 100 = ____ liter 
7.   3.45 liter  X 1000 = _____ liter             8.   90 ml X 1 000 = ____ liter
  


Saturday, 5 November 2011

RANCANGAN HARIAN MATEMATIK

RANCANGAN HARIAN MATAPELAJARAN MATEMATIK
TOPIK
NOMBOR BULAT
BIDANG PEMBELAJARAN
PEMBUNDARAN NOMBOR SEHINGGA 100 000
MASA
1  JAM
A.   OBJEKTIF 
Pada akhir sesi ini , murid dapat  
1.    Membundarkan nombor kepada ratus tedekat.

B.   KANDUNGAN  
1. Guru menggunakan kaedah pembelajaran masteri  untuk memberi pemahaman  
    konsep pembundaran nombor kepada ratus terdekat.
2. Guru menggunakan pembelajaran koperatif dalam aktiviti kumpulan.
3. Murid akan mengaplikasikan pembelajaran yang diajar oleh guru dalam
    kehidupan seharian. ( Kaedah Kajian Masa Depan )

C.   KAEDAH 
Simulasi,perbincangan, soal-jawab,aktiviti hands on

D.   BAHAN PENGAJARAN 
Slaid persembahan MS Powerpoint, aktiviti hands-on

E.   ALATAN 
Kad garis nombor,kad soalan, kad gambar, kad nombor


Set Induksi
1. Guru menyanyikan lagu ‘Lagu Hujan’
2. Murid menyanyikan lagu ‘Hujan’ bersama-sama guru. Lirik lagu ditayangkan di    
     slaid.
3. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang situasi di dalam lirik tersebut.
Langkah 1
1.     Guru meminta 10 orang murid tampil ke hadapan.Whole Number MICRO   
      TEACHING.ppt.
2.     Setiap murid akan diberikan kad nombor dan mereka akan berbaris mengikut
       susunan nombor yang diberi.
3.     Guru akan mewujudkan situasi apabila hujan turun.
4.     Guru akan menyebut nombor  pada kad satu persatu dan meminta murid untuk
       beredar kepada stesen yang berhampiran dengan kad nombor mereka.
5.     Guru menegaskan kepada murid tentang konsep pembundaran kepada ratus
       terdekat  
Langkah 2
1.     Menggunakan power point untuk menunjukkan proses pembundaran.
Langkah 3
1.     Aktiviti kumpulan.Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.
2.     Guru menggedarkan kad garis nombor kepada setiap kumpulan dan memberi  
       penerangan .
3.     Murid berbincang dan mempersembahkan hasil perbincangan.
Langkah 4
1.     Latihan – Lembaran Kerja 

Langkah 5
1.     Perbincangan
2.     Penilaian
            2.1            Pengayaan
2.2            Pemulihan

Langkah 6
1.     Penutup / Nyanyian
My Blog List